PENINGKATAN STATUS

Kelengkapan Berkas
 1. Surat Pengantar dari Kepala Satuan Kerja.
 2. Fotocopy/ salinan sah SK pengangkatan pertama (CPNS)
 3. Fotocopy/ salinan sah SPMT
 4. Fotocopy/ salinan sah STTPL
 5. Fotocopy/ salinan sah SPT
 6. Surat Keterangan sehat dari Dokter penguji tersendiri
 7. Fotocopy/ salinan sah SKP (bulan penilaian dibuat berdasarkan SPMT, bernilai baik/minimal 76).
 8. Fotocopy/ salinan sah Ijazah (yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS dan dilegalisir pejabat berwenang)



Gambar 1 : Prosedur Peningkatan Status

Peningkatan Status yang Lebih Dari 2 Tahun
 1. Fotocopy/ salinan sah SK pengangkatan pertama (CPNS)
 2. Fotocopy/ salinan sah SPMT
 3. Fotocopy/ salinan sah STTPL
 4. Surat Keterangan sehat dari Dokter penguji tersendiri
 5. Fotocopy/ salinan sah SKP selama 2 (dua) tahun terakhir.



Profil PNS

 
Masukkan NIP Anda :


contoh : 19890109 200903 1 002
 

Informasi

Berita

Links