CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dasar Hukum
 1. PP No. 24 Tahun 1976 tgl. 23 Desember 1976 tentang Cuti PNS;
 2. Surat Edaran Ka.BKN No. 01/SE/1977 tgl. 25 Pebruari 1977 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS.
 3. Surat Edaran Gubernur Lampung No. 800/3137/II.12/2009 tgl. 16 Desember 2009 tentang Cuti PNS.

Jenis Cuti
 1. Cuti Tahunan;
 2. Cuti Besar;
 3. Cuti Sakit;
 4. Cuti Bersalin;
 5. Cuti Karena Alasan Penting;
 6. Cuti Diluar Tanggungan Negara.

Kelengkapan Berkas
 1. Surat Pengantar dari Unit Kerja yang bersangkutan.
 2. Permohonan Cuti yang telah disetujui oleh atasan langsung.

Catatan :
Proses cuti diusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah minimal 10 hari sebelum pelaksanaan cuti.

Profil PNS

 
Masukkan NIP Anda :


contoh : 19890109 200903 1 002
 

Informasi

Berita

Links